Formular til eftersendelse af dokumentation i tilknytning til
tidligere indsendt bindende tilmelding.

Eftersendelse af dokumentation/bilag.

 

Formularen kan anvendes til eftersendelse af dokumentation, hvis du har tilmeldt dig gruppesøgsmålet.
Fristen for indsendelse af dokumentation er den 28. juli 2014.

Bilag kan også sendes pr. post. Hvis du har tilmeldt din sag via formularen på www.gruppesøgsmål.nu vil vi bede dig anføre det sagsnummer, som du har modtaget på den elektroniske bekræftelse, på det materiale, som du eftersender.

OBS! Hvis du har problemer med upload af dokumenter, kan du eventuelt prøve at begrænse størrelsen på dokumenterne og/eller længden på filnavnene.

Evt. dispensation til tilmelding til gruppesøgsmålet efter fristens udløb den 30. juni 2014.

Hvis du ikke har nået at tilmelde dig gruppesøgsmålet inden udløbet af fristen herfor den 30. juni 2014, kan der være mulighed for, at du kan opnå dispensation.

Hvis du således ønsker at tilmelde din sag efter fristens udløb, kan du neden for downloade Vejledning med tilmeldingsformular og indsende den i udfyldt stand til mail@danskeboligadvokater.dk eller pr. post til foreningens adresse mærket "Tilmelding til gruppesøgsmål".

Hvis du ønsker at søge dispensation er det vigtigt, at du i feltet ”Nærmere redegørelse” anfører baggrunden for, at du ønsker dispensation fra den oprindelige tilmeldingsfrist.

Bemærk!
Gruppesøgsmål.nu c/o Danske BOLIGadvokater er flyttet til Vesterbrogade 32, 1620 København V.

TILMELDINGSFRISTEN UDLØB DEN 30. JUNI 2014 - Du kan følge sagen her på siden.